Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Gminy Mszana - Pion Zarządzania Kryzysowego,Ochrony i Bezpieczeństwa Informacji

Symbol wydziału: ZKBI
Nazwa: Pion Zarządzania Kryzysowego,Ochrony i Bezpieczeństwa Informacji
Telefon: Telefon: 4759767, 4759758 Faks: Fax: 4759760
E-Mail: urzad@mszana.ug.gov.pl
Miejsce urzędowania: pokój nr 27
Godziny urzędowania: Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek - czwartek: 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00
WWW: http://www.mszana.ug.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /Mszana/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.00


Personel wydziału
Władysław Bielasiński Pełnomocnik ochrony
Jerzy Mazur Informatyk
Grzegorz Nogły Informatyk
Kamila Rduch Pomoc adm.

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
032 Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonania
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
1333 Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów
1411 Bieżące działania podejmowane w zakresie ochrony informacji niejawnych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1620 Rejestr teczek (rejestr klas końcowych)
1621 Dzienniki korespondencyjne dla dokumentacji o różnych klauzulach niejawności
1632 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
218 Dostęp osób zatrudnionych do informacji chronionych przepisami prawa
2512 Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń
254 Ochrona mienia własnej jednostki
255 Ochrona przeciwpożarowa
2632 Eksploatacja własnych środków transportowych
2634 Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
502 Obsługa organizacyjna wyborów
5310 Zgromadzenia i imprezy masowe
5520 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na terenie gminy
5530 Prace Zespołu Zarządzania Kryzysowego
5532 Planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie
5533 Planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności
5534 Organizacja łączności alarmowej
5535 Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych
5540 Programowanie i analizowanie działalności straży pożarnej
5541 Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej
5542 Szkolenie funkcjonariuszy straży pożarnej
5543 Wyposażenie w sprzęt służb przeciwpożarowych
5544 Planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia
5550 Plany obrony cywilnej
5551 Opracowywanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej
5552 Organizacja formacji obronnych
5553 Ocena stanu przygotowań obrony cywilnej
5554 Organizacja ewakuacji ludności
5556 Baza służąca obronie cywilnej
5557 Popularyzacja obrony cywilnej oraz szkolenia w tym zakresie
5560 Planowanie w zakresie spraw obronnych
5561 Organizowanie systemu kierowania obronnością
5562 Przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa
5565 Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykonywanie
5566 Przeznaczanie nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń na rzecz obronności oraz wykonywanie tych świadczeń
5570 Organizacja kwalifikacji wojskowej
5572 Orzekanie w sprawach wojskowych
5573 Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij