Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Gminy Mszana - Referat finansów i budżetu

Symbol wydziału: FN
Nazwa: Referat finansów i budżetu
Telefon: (032) 475 97 64, (032) 475 97 65 Faks: (032) 475 97 60
E-Mail: ksiegowosc@mszana.ug.gov.pl
Miejsce urzędowania: Pokój NR 13
Godziny urzędowania: poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek - czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.00
WWW: http://www.mszana.ug.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /Mszana/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.00


Personel wydziału
Małgorzata Gąsior Kierownik FN, Kierownik FN
Renata Rojek Inspektor; Zastępca Kierownika FN, zastępca kierownika
Weronika Blokesz Inspektor
Anna Gąsior Inspektor, referent ds księgowości podatkowej
Jolanta Krzyształa Inspektor
Mirosława Marcisz Inspektor
Michał Marek Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Halina Polnik Inspektor
Monika Szmuk Inspektor
Anna Wita Inspektor Więcej ... [Więcej ...]
Joanna Zoremba Inspektor, młodszy inspektor ds księgowości budżetowej

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
041 Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
073 Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami administracji publicznej
1710 Kontrole zewnętrzne w podmiotach
2424 Emerytury i renty
253 Ubezpieczenia majątkowe
2611 Ewidencja środków trwałych i nietrwałych
3020 Przygotowanie projektu budżetu gminy
3021 Budżet gminy i jego zmiany
3022 Opiniowanie budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową
3023 Informacja o stanie mienia komunalnego
3024 Analizowanie i weryfikowanie planów finansowych dysponentów budżetu
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
3035 Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu
3050 Obsługa finansowa funduszy i środków dodatkowych
3051 Obsługa finansowa pożyczek i kredytów
3052 Współpraca z bankami finansującymi i kredytującymi
3060 Emitowanie obligacji na terenie kraju
310 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu dochodów, podatków, opłat, egzekucji i windykacji
3111 Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy w tym zakresie
3120 Podatek od nieruchomości
3121 Podatek rolny
3122 Podatek leśny
3123 Łączne zobowiązanie podatkowe rolników
3124 Podatek od środków transportowych
3125 Podatek od osób fizycznych
3126 Podatek od spadków i darowizn
3127 Łączne zobowiązanie podatkowe dla osób nie będących rolnikami
3140 Zaświadczenia w sprawach podatkowych
3150 Dochody z majątku gminy
3153 Dotacje
3160 Egzekucja administracyjna prowadzona przez podmiot
3161 Egzekucja administracyjna prowadzona przez inne organy egzekucyjne
3162 Windykacja należności
3220 Dowody księgowe
3221 Dokumentacja księgowa
3230 Dokumentacja płac i potrąceń z płac
3235 Rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne
3251 Inne sprawy nadzoru finansowego
424 Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej
5345 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych
6232 Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij