Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Gminy Mszana

44-325 Mszana ul. 1 Maja 81
Telefon: 32 4759740 Faks: 32 4759760
E-Mail: urzad@mszana.ug.gov.pl
WWW: http://www.mszana.ug.gov.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.sekap.pl
Skrytka ePUAP: /Mszana/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.00Zamówienia publiczne
Stan: Przedmiot:
Data:
Termin:
Tryb: Wartość:
Szukaj:
«««12345678910»»»

StanData ogłoszeniaTermin skł. ofertTytuł/ZałącznikiMiejscowośćOperacje
R2018-02-162018-03-14Termomodernizacja szatni sportowej w Mszanie

Załącznik Decyzja o pozwoleniu 0854 16.pdf (1 982,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:18:48
Załącznik Mszana szatnia przedmiar instalacje elektryczne .pdf (74,7 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:18:48
Załącznik Mszana szatnia przedmiar instalacje sanitarne .pdf (170,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:18:48
Załącznik Mszana szatnia przedmiar roboty budowlane .pdf (175,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:18:48
Załącznik PB - elektryczny.pdf (1 344,8 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:18:48
Załącznik PB - instalacyjny.pdf (5 312,7 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:18:48
Załącznik PB - architektura i konstrukcja.pdf (21 411,4 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:18:48
Załącznik PB - zagospodarowanie działki.pdf (1 111,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:18:48
Załącznik PB - załączniki [A,K].pdf (26 347,8 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:18:48
Załącznik STWIORB - instalacje elektryczne.pdf (227,9 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:18:48
Załącznik STWIORB - instalacje sanitarne .pdf (217,5 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:18:48
Załącznik STWIORB - roboty budowlane .pdf (1 154,6 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:18:48
Załącznik Wykonawczy - arch. + konst..pdf (3 818,0 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:18:48
Załącznik Wykonawczy - arch. + konst.[DETALE].pdf (1 141,3 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:18:48
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (2 425,9 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:18:48
Mszana Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 16
R2018-01-222018-02-14Budowa schodów terenowych i chodnika łączącego Park Aktywnej Rekreacji z terenem Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji wraz z tarasem widokowym

Załącznik Przedmiar robót.pdf (63,3 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 10:12:59
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (7 121,7 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 10:12:59
Załącznik Dokumentacja projektowa.pdf (15 450,0 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 10:12:59
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (8 278,2 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 10:12:59
Załącznik Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf (350,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 10:12:59
Załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (505,9 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 13:27:37
Załącznik Modyfikacja SIWZ.pdf (1 276,4 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 13:27:37
Załącznik Dokumentacja projektowa - część graficzna.pdf (11 846,4 KB)
Data publikacji: 2018-01-31 13:27:37
Mszana Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 141
R2018-01-152018-02-05Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Załącznik Dokumentacja projektowa.pdf (2 575,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-19 13:12:42
Załącznik Przedmiar.pdf (75,5 KB)
Data publikacji: 2018-01-19 13:12:42
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (811,7 KB)
Data publikacji: 2018-01-19 13:12:42
Załącznik STWiORB.pdf (551,5 KB)
Data publikacji: 2018-01-19 13:12:42
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (62 746,1 KB)
Data publikacji: 2018-01-19 13:12:42
Załącznik Informacja o wartości zamówienia.pdf (463,0 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 10:08:27
Załącznik Odpowiedź na zapytanie.pdf (787,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-23 10:08:27
Załącznik Odpowiedź na zapytanie 3.pdf (660,0 KB)
Data publikacji: 2018-01-29 11:17:24
Załącznik Odpowiedź na zapytanie 2.pdf (5 310,6 KB)
Data publikacji: 2018-01-29 11:17:24
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (670,3 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 11:26:33
Załącznik Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf (302,4 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 11:26:33
Mszana Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 250
O2017-10-042017-10-12Utrzymanie zimowe dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie zimowym 2017/2018

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (4 165,2 KB)
Data publikacji: 2017-10-04 14:27:39
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (17 078,7 KB)
Data publikacji: 2017-10-04 14:27:39
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (1 792,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-22 09:59:31
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (618,0 KB)
Data publikacji: 2017-12-22 09:59:42
Załącznik informacja z otwarcia ofert.pdf (29,1 KB)
Data publikacji: 2017-12-22 10:02:00
Mszana Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 117
R2017-09-292017-10-09Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mszana w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3 231,5 KB)
Data publikacji: 2017-10-04 14:27:32
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (1 929,2 KB)
Data publikacji: 2017-10-04 14:27:32
Załącznik Odpowiedź na zapytania.pdf (1 427,2 KB)
Data publikacji: 2017-10-04 14:27:32
Załącznik Modyfikacja SIWZ.pdf (474,1 KB)
Data publikacji: 2017-10-11 07:42:01
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (901,2 KB)
Data publikacji: 2017-10-11 07:42:01
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (558,6 KB)
Data publikacji: 2017-12-15 10:01:04
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (1 473,4 KB)
Data publikacji: 2017-12-15 10:01:16
Mszana Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 179
O2017-08-242017-09-08Remont schodów terenowych z kostki betonowej w ramach realizacji zamówienia pod nazwą Ku pamięci - poprawa infrastruktury związanej z grobem ofiar marszu śmierci w Mszanie

Załącznik Dokumentacja.pdf (1 675,6 KB)
Data publikacji: 2017-08-24 09:54:31
Załącznik Przedmiar robót.pdf (80,2 KB)
Data publikacji: 2017-08-24 09:54:31
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (2 394,9 KB)
Data publikacji: 2017-08-24 09:54:31
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (1 652,9 KB)
Data publikacji: 2017-08-24 09:54:31
Załącznik STWIORB.pdf (556,8 KB)
Data publikacji: 2017-08-24 09:54:31
Załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (895,0 KB)
Data publikacji: 2017-10-04 14:28:17
Załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (165,2 KB)
Data publikacji: 2017-10-04 14:28:26
Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 174
U2017-08-112017-08-28Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu

Załącznik Przedmiar .pdf (76,5 KB)
Data publikacji: 2017-08-11 12:50:07
Załącznik Dokumentacja projektowa.pdf (2 575,6 KB)
Data publikacji: 2017-08-11 12:50:07
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (2 816,2 KB)
Data publikacji: 2017-08-11 12:50:07
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (1 910,9 KB)
Data publikacji: 2017-08-11 12:50:07
Załącznik STWiORB.pdf (551,5 KB)
Data publikacji: 2017-08-11 12:50:07
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (155,6 KB)
Data publikacji: 2017-10-04 14:30:14
Mszana Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 186
U2017-08-072017-08-21Remont schodów terenowych z kostki betonowej w ramach realizacji zamówienia pod nazwą Ku pamięci - poprawa infrastruktury związanej z grobem ofiar marszu śmierci w Mszanie

Załącznik Przedmiar robót.pdf (80,2 KB)
Data publikacji: 2017-08-14 15:21:33
Załącznik Dokumentacja.pdf (1 675,6 KB)
Data publikacji: 2017-08-14 15:21:33
Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (2 414,9 KB)
Data publikacji: 2017-08-14 15:21:33
Załącznik SIWZ .pdf (1 652,6 KB)
Data publikacji: 2017-08-14 15:21:33
Załącznik STWIORB.pdf (556,8 KB)
Data publikacji: 2017-08-14 15:21:33
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (128,3 KB)
Data publikacji: 2017-08-24 09:44:59
Mszana Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 118
U2017-07-102017-08-10Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (2 807,5 KB)
Data publikacji: 2017-07-17 10:12:43
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (1 910,6 KB)
Data publikacji: 2017-07-17 10:12:43
Załącznik Dokumentacja projektowa.pdf (2 575,6 KB)
Data publikacji: 2017-07-17 10:12:43
Załącznik Przedmiar .pdf (76,5 KB)
Data publikacji: 2017-07-17 10:12:43
Załącznik STWiORB.pdf (551,5 KB)
Data publikacji: 2017-07-17 10:12:43
Załącznik Oferta - wersja edytowalna.doc (260,0 KB)
Data publikacji: 2017-07-17 10:12:43
Załącznik Informacja z otwarcia ofert.pdf (203,3 KB)
Data publikacji: 2017-08-10 13:19:38
Załącznik Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf (121,1 KB)
Data publikacji: 2017-08-11 08:05:17
Mszana Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 204
U2017-07-202017-08-07Ku pamięci – poprawa infrastruktury związanej z grobem ofiar marszu śmierci w Mszanie

Załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (2 667,6 KB)
Data publikacji: 2017-07-20 11:45:52
Załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (1 590,3 KB)
Data publikacji: 2017-07-20 11:45:52
Załącznik Dokumentacja techniczna - remont schodów .pdf (1 671,9 KB)
Data publikacji: 2017-07-20 11:45:52
Załącznik STWIORB Cmentarz 2017.07.19.pdf (556,4 KB)
Data publikacji: 2017-07-20 11:45:52
Załącznik Przedmiar robót.pdf (80,2 KB)
Data publikacji: 2017-07-20 11:45:52
Załącznik Oferta - wersja edytowalna.doc (810,5 KB)
Data publikacji: 2017-07-20 11:45:52
Załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (115,8 KB)
Data publikacji: 2017-08-07 10:41:46
Mszana Pokaż szczegóły Pokaż szczegóły Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP Pobierz wszystkie załączniki jako ZIP
Liczba pobrań: 424

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij